Wachttijden

Actuele wachttijden

De aanmeldingswachttijd is momenteel ongeveer 16 weken. Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat deze geschatte aanmeldingswachttijd slechts een indicatie is. De werkelijke wachttijd hangt af van de aard en de duur van de lopende behandelingen. De aanmeldings- en behandelwachttijd zijn aan elkaar gelijk.

Vanwege het te lage omzetplafond dat de CZ groep (CZ, OHRA, Delta Lloyd) hanteert en onduidelijkheid over het omzetplafond van 2022, kunnen er in 2021 verder geen CZ-verzekerden meer in behandeling genomen worden.

In 2022 wordt er een nieuw bekostigingsmodel geïntroduceerd: het ZorgPrestatieModel. Omdat de bekostiging dan per sessie gaat en niet per DBC-jaar is het op dit moment nog niet mogelijk een goede prognose te maken van het aantal cliënten dat maximaal per kalenderjaar in behandeling genomen kan worden. Pas als de zorgverzekeraars voldoende duidelijkheid over de omzetplafonds van 2022 hebben gegeven, is het ook pas mogelijk een inschatting te maken hoeveel cliënten ik in het nieuwe jaar kan aannemen. Wachttijden en eventuele aanmeldingsstops zullen dan ook per zorgverzekeraar gaan verschillen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Laatste actualisatie wachttijden: 01-10-2021