Tarieven/Vergoedingen

Zorgprestatiemodel 2022
Vanaf 2022 vindt de vergoeding van psychologische hulp vanuit de basisverzekering plaats via het Zorgprestatiemodel.
Binnen het Zorgprestatiemodel wordt er per consult gefactureerd. De duur van een consult bepaalt het tarief. Er zijn tarieven voor diagnostiek en behandeling vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 120 minuten en voor intercollegiaal overleg. Een standaard consult duurt 45 minuten en een dubbel consult 90 minuten.
Als zorgaanbieder mag ik bij facturering uitgaan van de tijd die voor u in de agenda gepland is. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Dit wordt ook wel ‘planning = realisatie’ genoemd. Als de werkelijke tijd die besteed is meer dan 15 minuten afwijkt ten opzichte van de geplande tijd, dan wordt het consult achteraf aangepast op basis van de realisatie.
Een voorbeeld: een cliënt(e) staat ingepland voor een consult van 45 minuten, maar het consult loopt uit naar 65 minuten. Dan wordt alsnog een consult vanaf 60 minuten gedeclareerd, ook al wordt gewerkt volgens het principe van ‘planning = realisatie’. De praktijk Jonkerbosch werkt op deze manier.
Daarnaast is het mogelijk dat er ongeplande behandelcontacten zijn, zoals een telefoongesprek of eHealth (Karify) die ook gedeclareerd worden naar rato van besteedde tijd.

Niet alle psychologische klachten worden vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, relatie- en werkproblemen en een aantal andere stoornissen door de overheid uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Diagnostiek-consulten om vast te stellen of psychische problemen onder de verzekerde zorg vallen, worden altijd vergoed.

Informeer bij uw zorgverzekeraar over uw mogelijkheden en voorwaarden. Klik hier voor de volledige lijst van uitgezonderde klachten van verzekerde GGZ-zorg.

Gecontracteerde zorgverzekeraars
De praktijk heeft contracten met het merendeel van de Nederlandse zorgverzekeraars. Zo bent u altijd verzekerd van volledig wettelijke vergoeding vanuit de basisverzekering of uw aanvullende verzekering.
Klik hier voor het overzicht van de zorgverzekeraars waar Jonkerbosch een contract mee heeft in 2024 (voor 2023 klik hier).

Niet-gecontracteerde zorgverzekeraars
Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met Jonkerbosch en uw behandeling wel onder verzekerde zorg valt, wordt de nota naar u opgestuurd en kunt u vervolgens de nota bij uw zorgverzekeraar indienen. Neem in dit geval contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan hoeveel procent van de kosten vergoed wordt. Dit is namelijk vaak afhankelijk van of u een natura- of (volledige) restitutiepolis heeft.
Voor het berekenen van de kosten hanteer ik de maximale NZA-tarieven zoals deze gelden voor het betreffende jaar.
Klik hier voor het overzicht van de tarieven Zorgprestatiemodel GGZ. Als klinisch psycholoog – psychotherapeut vindt u mijn tarieven bij “Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14)”.

Tarieven niet-verzekerde zorg
Als uw behandeling niet onder verzekerde zorg valt, gelden in 2024 de onderstaande tarieven:

Activiteit Tarief
Consult (45 minuten) 131,82
Kort consult (1/2 consult) 65,91
Telefonisch consult (1/4 consult) 32,95
E-mail / Karify-consult (1/4 consult) 32,95
Relatietherapie (45 minuten) 2x 65,91 (1/2 consult per partner)
Relatietherapie dubbel consult 2x 131,82 (1 consult per partner)

Niet of niet op tijd afmelden van een afspraak
Wanneer u een afspraak niet of niet op tijd (binnen 24 uur) afmeldt, geldt vanaf 2023 het ‘no-show’-tarief van 75 euro voor een consult van 45 minuten en naar rato voor consulten van een andere duur. Er kan namelijk op dat tijdstip geen nieuwe cliënt meer worden ingepland en die tijd kan volgens het Zorgprestatiemodel dus niet meer worden ingevuld met andere declarabele werkzaamheden. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan u gefactureerd en kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. 

Beeldbellen als mogelijkheid bij milde ziekte of onvoorziene omstandigheden
Bij milde ziekte of onvoorziene omstandigheden bestaat de mogelijkheid om de consulten via de telefoon of beeldbellen te laten verlopen. Zo kan een consult toch doorgaan en een mogelijke ‘no-show’ worden voorkomen.

Betalingsvoorwaarden
Indien u zelf de nota ontvangt, gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze hier zijn opgesteld.