Rechten en plichten

Zodra u in behandeling komt bij Praktijk Jonkerbosch ontstaat er een geneeskundige behandelovereenkomst. De rechten en plichten van cliënt én hulpverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

De belangrijkste informatie over de rechten en plichten van cliënt én hulpverlener vindt u hier. Tijdens de intakefase zullen we stilstaan bij dit document en zo nodig toelichten.