Crisis

In geval van een crisis kan binnen openingstijden van de praktijk contact met mij opgenomen worden op het telefoonnummer 06-49 13 20 54. Ik mag zelf echter, indien nodig, niet naar de crisisdienst verwijzen. Dit moet altijd via de huisarts of huisartsenpost verlopen.

Buiten de openingstijden of als ik niet bereikbaar ben, kunt u contact opnemen met uw huisarts of zo nodig de huisartsenpost (Nijmegen: 0900 8880).