Waarneming bij afwezigheid

Tijdens vakantie of afwezigheid neemt een collega (uit mijn intervisiegroep) de praktijk waar of heb ik zelf achterwacht. Op de home-pagina van Karify, het beveiligde e-health-platform waarmee ik met cliënten communiceer, wordt aangegeven wie de waarneming uitvoert.
Met de cliënten die in behandeling zijn, wordt besproken of overbrugging tijdens mijn afwezigheid nodig is. In dat geval worden voorafgaand al concrete afspraken hierover gemaakt.