Klachtenregeling

Een klacht? Laat van u horen!
Ondanks dat ik probeer om u zo goed mogelijk te helpen, kan het voorkomen dat u het met bepaalde zaken niet eens bent of ontevreden bent. Met andere woorden: u heeft een klacht of een suggestie over hoe iets beter kan.

Samen oplossen
Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Ik zou het prettig vinden als u uw klacht met mij zou willen bespreken. Een rechtstreeks gesprek is vaak de snelste manier om tot een oplossing te komen. Onvrede is altijd bespreekbaar. U kunt ook bellen of een brief schrijven.

Komt u er met mij onverhoopt niet uit of praat u liever met iemand die niet betrokken is bij de kwestie, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. U heeft als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

U kunt terecht bij de klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) en ook het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) heeft een eigen klachtenprocedure.
Daarnaast is ook het tuchtrecht vanuit de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) van toepassing.

Verdere informatie over klachtenregelingen vindt u op de website van:

De onderstaande onderbouwing van de klachtenregelingen vindt u hieronder: