Kwaliteit

BIG-registratie
De titels Psychotherapeut, GZ-Psycholoog en Klinisch Psycholoog zijn in Nederland beschermde titels. Alleen zorgaanbieders die in het BIG-register (BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd staan, mogen deze titel hanteren.
Ik ben onder de volgende BIG-nummers geregistreerd:

Psychotherapeut 59050129316
GZ-psycholoog 39050129325
Klinisch psycholoog Specialisme

Visitatie
Eén keer in de vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd door de LVVP. Tijdens de visitatie wordt gecontroleerd of de praktijk volgens de geldende richtlijnen werkt. Een visitatietraject mondt altijd uit in een SMART geformuleerd verbeterplan.

De laatste keer dat de Praktijk Jonkerbosch is gevisiteerd, is in 2024. De huidige visitatie is geldig tot 31-12-2029. Klik hier om het visitatiecertificaat van praktijk Jonkerbosch in te zien.

Kwaliteitsstatuut
Met ingang van 1 januari 2017 is het verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In dit kwaliteitsstatus staat o.a. beschreven hoe er in deze praktijk gewerkt wordt, op welke manier er samengewerkt wordt met anders zorgaanbieders, zoals huisartsen, POH, psychiater. Klik hier om het Kwaliteitsstatuut van praktijk Jonkerbosch in te zien.

ROMmen
ROM is de afkorting van Routine Outcome Monitoring. Met behulp van vragenlijsten wordt de effectiviteit van en de tevredenheid over de behandeling gemeten. Voor meer informatie over ROMmen, klik hier.

Met ingang van 1 januari 2017 wordt aan mij als behandelaar gevraagd de ROM-gegevens aan te leveren. Hiervoor is een overeenkomst getekend met de Stichting Alliantie Kwaliteit in de GGZ (Akwa GGZ). U bent echter als cliënt(e) niet verplicht om de vragenlijsten aan te leveren aan het ROM-portal. Als behandelaar zal ik u daarom vooraf vragen of uw gegevens aangeleverd mogen worden.

Klik hier om de overeenkomst met de Akwa GGZ in te zien.