Tarieven/Vergoedingen

Basis Generalistische GGZ (voorheen eerstelijnspsychologische zorg)
Met ingang van 1 januari 2014 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis Generalistische GGZ. Deze behandeling wordt volledig vergoed vanuit uw basisverzekering als uw zorgverzekeraar een contract met Jonkerbosch heeft afgesloten. Wel wordt hiervoor uw eigen risico ingehouden. Op basis van uw klachten komt u in aanmerking voor een door de overheid vastgesteld product (Kort, Middel, Intensief of Chronisch), ieder met een bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er worden vergoed hangt daarmee af van de ernst van de klachten. Tijdens de intake met de psycholoog en in overleg met de huisarts zal de behandelduur worden vastgesteld.

Niet alle psychologische klachten worden vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, relatie- en werkproblemen en een aantal andere stoornissen door de overheid uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.

Informeer bij uw zorgverzekeraar over uw mogelijkheden en voorwaarden. Klik hier voor de volledige lijst van uitgezonderde klachten van verzekerde GGZ-zorg.

Specialistische GGZ (voorheen psychotherapie)
Met ingang van 1 januari 2014 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Specialistische GGZ. Deze behandeling wordt volledig vergoed vanuit uw basisverzekering als uw zorgverzekeraar een contract met Jonkerbosch heeft afgesloten. Wel wordt hiervoor uw eigen risico ingehouden.

De vergoeding voor de Specialistische GGZ is beperkt tot de zwaardere diagnoses, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Informeer bij uw zorgverzekeraar over uw mogelijkheden en voorwaarden. Klik hier voor de volledige lijst van uitgezonderde klachten van verzekerde GGZ-zorg.

Gecontracteerde zorgverzekeraars
De praktijk heeft contracten met het merendeel van de Nederlandse zorgverzekeraars. Zo bent u altijd verzekerd van volledig wettelijke vergoeding vanuit de basisverzekering of uw aanvullende verzekering. Klik hier voor het overzicht van de zorgverzekeraars waar Jonkerbosch een contract mee heeft in 2021 (voor 2020 klik hier).

Niet-gecontracteerde zorgverzekeraars
Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met Jonkerbosch en uw behandeling wel onder verzekerde zorg valt, wordt de nota naar u opgestuurd en kunt u vervolgens de nota bij uw zorgverzekeraar indienen. Neem in dit geval contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan hoeveel procent van de kosten vergoed wordt.
Voor het berekenen van de kosten hanteer ik de maximale NZA-tarieven zoals deze gelden voor het betreffende jaar.
Klik hier voor het overzicht van de tarieven Basis Generalistische GGZ
Klik hier voor het overzicht van de tarieven Specialistische GGZ

Tarieven niet-verzekerde zorg
Als uw behandeling niet onder verzekerde zorg valt, gelden in 2021 de onderstaande tarieven:

Activiteit Tarief
Consult (50 minuten) 114,41
Kort consult (1/2 consult) 57,21
Telefonisch consult (1/4 consult) 28,60
E-mail consult (1/4 consult) 28,60
Relatietherapie (50 minuten) 2x 57,21 (1/2 consult per partner)
Relatietherapie dubbel consult 2x 114,41 (1 consult per partner)

Niet of niet op tijd afmelden van een afspraak
Wanneer u een afspraak niet of niet op tijd (binnen 24 uur) afmeldt, geldt het ‘no-show-tarief van 50 euro. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan u gefactureerd en kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.