Wachttijden

Actuele wachttijden
Vanwege het groot aantal aanmeldingen op mijn wachtlijst heb ik helaas moeten besluiten een aanmeldstop in te voeren. Zodra er weer ruimte is op mijn wachtlijst, zal ik dit hier op mijn website weer laten weten.

In 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel geïntroduceerd: het ZorgPrestatieModel.
Omdat de bekostiging per sessie gaat, is het op dit moment nog niet mogelijk een goede prognose te maken van het aantal cliënten dat maximaal per kalenderjaar in behandeling genomen kan worden. Afhankelijk van het aantal consulten dat een cliënt(e) behoeft, kunnen er meer of minder cliënten in behandeling genomen worden. Dit geldt alleen voor de zorgverzekeraars die met een omzetplafond werken, te weten CZ-groep, Zilveren Kruis/Achmea-groep en de VGZ-groep. Dit betekent dat eventuele aanmeldingstops dan ook per zorgverzekeraar en tijdstip van het jaar kunnen verschillen. Op dit moment geldt voor alle zorgverzekeraars een aanmeldingsstop.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Laatste actualisatie wachttijden: 01-02-2023