Wachttijden

Actuele wachttijden
Vanwege het groot aantal aanmeldingen op mijn wachtlijst heb ik helaas moeten besluiten een aanmeldstop in te voeren. Zodra er weer ruimte is op mijn wachtlijst, zal ik dit hier op mijn website weer laten weten.

Sommige zorgverzekeraars werken met een omzetplafond, te weten CZ-groep, Zilveren Kruis/Achmea-groep en de VGZ-groep. Dit betekent dat eventuele aanmeldingstops per zorgverzekeraar en tijdstip van het jaar kunnen verschillen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Laatste actualisatie wachttijden: 06-05-2024