Wachttijden

Actuele wachttijden
De aanmeldingswachttijd wordt momenteel op ongeveer 20 weken geschat. Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat deze geschatte aanmeldingswachttijd slechts een indicatie is. De werkelijke wachttijd hangt af van de aard en de duur van de lopende behandelingen. De aanmeldings- en behandelwachttijd zijn aan elkaar gelijk.

In 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel geïntroduceerd: het ZorgPrestatieModel.
Omdat de bekostiging per sessie gaat, is het op dit moment nog niet mogelijk een goede prognose te maken van het aantal cliënten dat maximaal per kalenderjaar in behandeling genomen kan worden. Afhankelijk van het aantal consulten dat een cliënt(e) behoeft, kunnen er meer of minder cliënten in behandeling genomen worden. Dit geldt alleen voor de zorgverzekeraars die met een omzetplafond werken, te weten CZ-groep, Zilveren Kruis/Achmea-groep en de VGZ-groep. Dit betekent dat eventuele aanmeldingstops dan ook per zorgverzekeraar en tijdstip van het jaar kunnen verschillen. Op dit moment geldt voor geen enkele gecontracteerde zorgverzekeraar een aanmeldingsstop.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Laatste actualisatie wachttijden: 01-12-2023