Behandeling

U kunt bij mij terecht voor zowel een langer durende psychotherapeutische behandeling van complexe problematiek als een kortdurende, klachtgerichte behandeling.

Behandelaanbod

U kunt bij mij terecht met de volgende klachten:

 • Angstklachten (fobieën, sociale angst, gegeneraliseerde angst, paniek- of dwangklachten)
 • Depressieve klachten
 • Verwerkingsproblemen (door rouw, verlies)
 • Levensfaseproblematiek
 • Stressgerelateerde klachten/ overbelasting/ burnout
 • Traumaproblematiek
 • Piekeren
 • Slaapproblemen
 • Vermoeidheid
 • Problemen in relaties met anderen
 • Onzekerheid/ zelfbeeldproblemen
 • Assertiviteitsproblemen/ moeite met grenzen aangeven
 • Identiteitsproblematiek
 • Problemen die je ervaart ten gevolge van ouder worden, omgaan met een chronische ziekte
 • Milde tot matige persoonlijkheidsproblematiek

Wanneer kun je niet terecht:

 • Crisisgevoeligheid/ suïcidaliteit. Bij ernstige suïcidaliteit en hoge crisisgevoeligheid zal ik u doorverwijzen naar passende zorg. In de setting waarin ik behandeling bied, is het de bedoeling dat gemiddeld 1 consult per week toereikend is, en dat u de tussenliggende tijd zelf kunt overbruggen, eventueel met hulp van uw sociaal steunsysteem.
 • Psychotische klachten/klachten waarbij er sprake is van verlies met het contact met de realiteit.
 • Ernstige, complexe trauma
 • Middelengebruik/verslaving.
 • Ernstige eetproblematiek
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • (Dreigend) delictgedrag en agressieproblemen.

Als één van bovenstaande problemen tijdens de intakefase of behandeling naar voren komt, dan zult u worden verwezen naar passende zorg en stopt de behandeling. Dit omdat ik u in bovenstaande situaties niet de hulp kan bieden die u nodig heeft.

Behandelverloop

Intakefase

Deze fase is vooral gericht op het onderzoeken of en hoe ik u kan helpen. Tevens wordt er aandacht besteed aan bespreking van de rechten en plichten van cliënt en behandelaar.

Ik start met 2-4 intakegesprekken waarin ik mij verdiep in uw klachten, hulpvraag, achtergrond en leergeschiedenis. Om de intake te ondersteunen zal ik u vragen om enkele vragenlijsten in te vullen. Dit betreft enkele vragenlijsten die dienen als voormeting van de behandeling (ROM en HoNos+) en daarnaast een biografische vragenlijst die de basis vormt voor een interview waarbij ik u verdere vragen zal stellen. Dit is bedoeld om goed te begrijpen hoe uw klachten zijn ontstaan, hoe deze in stand gehouden worden en op welke wijze deze het best behandeld kunnen worden.

Dit alles leg ik vast in een verslag, het behandelplan, dat ook ter goedkeuring aan u wordt voorgelegd. Nadat u akkoord bent gegaan met het behandelplan, zal ik – mits u hier toestemming voor gegeven heeft – een aanvangsbrief naar de verwijzer sturen (dit is meestal uw huisarts).

Behandelfase

Hierna gaat de behandelfase van start, en die kan langer of korter duren, afhankelijk van de problematiek. Kortere trajecten kunnen enkele maanden duren, een langer durende psychotherapie vaak een jaar of langer.
Ik zal u vragen om – indien mogelijk – de gesprekken schriftelijk voor te bereiden en dit met mij te delen via mijn e-Health-platform Karify. Op deze manier ben ik al goed geïnformeerd en kunnen we de behandeltijd samen zo effectief mogelijk gebruiken. Ook vormt Karify een laagdrempelige manier om tussen afspraken in contact te onderhouden.

Om de voortgang en het resultaat van de behandeling te monitoren zal er regelmatig worden geëvalueerd, zowel mondeling in het gesprek als met behulp van vragenlijsten (ROM en HoNos+).

Afrondende fase

In de afrondende fase van de behandeling besteden we aandacht aan terugvalpreventie, zodat u leert omgaan met eventuele terugvallen en u genoeg vertrouwen heeft, om zelfstandig weer verder te kunnen.
Tijdens het laatste gesprek wordt de behandeling geëvalueerd door voor de laatste keer de vragenlijsten (ROM) in te vullen en een tevredenheidsvragenlijst. Daarnaast kijken we samen terug op het proces dat doorlopen is.