Behandelaanbod

In mijn aanpak vormt cognitieve gedragstherapie de basis, aangevuld met andere behandeltechnieken zoals EMDR, schematherapie, oplossingsgerichte therapie en mindfulness.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een verzameling methoden om gedachten en opvattingen die leiden tot negatieve gevoelens aan te pakken en te komen tot gewenste gedragsverandering.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR is een methode voor traumabehandeling en kan ook ingezet worden als onderdeel van een behandelplan bij complexe problematiek. Klik hier voor meer informatie.

Schematherapie
Met schematherapie onderzoek je de invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen in je dagelijks leven. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Klik hier voor meer informatie.

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte werken mobiliseert je eigen krachten om de oplossingen van je problemen te bereiken. Er wordt gewerkt in kleine, haalbare, stappen die je kunt maken om die situatie te bereiken.

Mindfulness
Mindfulness staat voor open en bewust aanwezig zijn in het huidige moment. Indien nodig maak ik in de behandeling gebruik van mindfulnesstechnieken om beter in het hier en nu te blijven in plaats van te verzanden in gepieker over wat geweest is of u zorgen te maken over de toekomst. Dit kies ik met name wanneer verdragen en loslaten belangrijke thema’s zijn.