Afspraak afzeggen

Bent u verhinderd voor een afspraak?
Als u dit op tijd afzegt (d.w.z. minstens 24 uur van tevoren), dan wordt hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

U kunt een afspraak afzeggen door een voicemailbericht achter te laten op het telefoonnummer: 06-49 13 20 54. U kunt ook een bericht via het eHealth-platform Karify versturen.

Wanneer u een afspraak niet of niet op tijd (binnen 24 uur) afmeldt, geldt vanaf 2023 het ‘no-show’-tarief van 75 euro voor een consult van 45 minuten en naar rato voor consulten van een andere duur. Er kan namelijk op dat tijdstip geen nieuwe cliënt meer worden ingepland en die tijd kan volgens het Zorgprestatiemodel dus niet meer worden ingevuld met andere declarabele werkzaamheden. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan u gefactureerd en kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Beeldbellen als mogelijkheid bij milde ziekte of onvoorziene omstandigheden

Bij milde ziekte of onvoorziene omstandigheden bestaat de mogelijkheid om de consulten via de telefoon of beeldbellen te laten verlopen. Zo kan een consult toch doorgaan en een mogelijke ‘no-show’ worden voorkomen.