Geschillencommissie

Klachtenfunctionaris
De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris te hebben die u als cliënt kunt benaderen als u een klacht heeft over uw behandelaar.

Ondanks dat ik probeer om u zo goed mogelijk te helpen, kan het voorkomen dat u het met bepaalde zaken niet eens bent of ontevreden bent. Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Ik zou het prettig vinden als u uw klacht met mij zou willen bespreken.

Komt u er met mij onverhoopt niet uit of praat u liever met iemand die niet betrokken is bij de kwestie, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. In dat geval kunt u als cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De praktijk is aangesloten bij de LVVP. De LVVP regelt vanaf 2017 via een pool van klachtenfunctionarissen waar u met uw klacht terecht kan. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling van de LVVP.

Geschilleninstantie
In laatste instantie krijgt u als cliënt binnen deze wet de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. U krijgt als cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. Via de LVVP ben ik aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg: Vrijgevestigde GGZ Praktijken. Klik hier voor meer informatie over deze commissie.